Dobry rzeczoznawca budowlany – czyli jaki?

Wadliwe fundamenty to zadanie dla rzeczoznawcy budowlanego

Źle wykonane prace ziemne pod budowę domu to poważny problem, który może za sobą pociągać konsekwencje uniemożliwiające bezproblemowe dokończenie prac budowlanych. Od tego, czy fundamenty zostaną wykonane w sposób prawidłowy, zależy chociażby nośność budynku i stabilność murów. Jakich błędów unikać podczas przygotowywania fundamentów i kiedy zwrócić się o pomoc do rzeczoznawcy budowlanego?

 

Nieprzygotowanie podłoża pod fundamenty

Stabilność fundamentów zależy nie tylko od jakości użytego materiału, ale przede wszystkim od dobrze przygotowanego podłoża pod wylewkę. To, w jaki sposób zostaną zabezpieczone ławy fundamentowe, może w sposób diametralny zmienić nie tylko przebieg prac budowlanych, ale i osłabić skuteczność tych już wykonanych. Wykop pod fundamenty musi być dostosowany do rodzaju podłogi. To od jego solidności zależy, czy fundamenty będą później pracowały w sposób prawidłowy i nie będą generowały usterek w postaci popękanych murów. Żeby uniknąć nadmiernego osypywania się gruntu podczas prac ziemnych, zaleca się, żeby końcowe prace wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkich maszyn, które mogłyby niszczyć ławy fundamentowe. Jeżeli dopuścimy do tego, że ziemia będzie zbyt spulchniona, nie będziemy mieli pewności, że wykop wystarczająco ustabilizuje fundamenty.

Wykrycie błędów na tym etapie prac budowlanych jest o tyle istotne, że później możemy już nie móc reagować na powstające komplikacje. Ten etap prac budowlanych jest bardzo szybko zakrywany kolejnymi warstwami, dlatego bardzo często do wykrycia błędów wykonawczych dochodzi już podczas korzystania z budynku, kiedy mamy do czynienia z pękaniem fundamentów i ścian albo niebezpiecznymi osuwiskami. W takim wypadku jedynym rozwiązaniem będzie sporządzenie ekspertyzy budowlanej przez rzeczoznawcę budowlanego, która pomoże nam wyegzekwować od nierzetelnego wykonawcy naprawienie szkód.

 

Zła ocena nośności gruntu pod budowę

Kolejnym problemem, który może pojawić się podczas prowadzenia prac budowlanych, jest nieprawidłowa ocena nośności gruntu. Musimy pamiętać, że stabilność fundamentów, a co za tym idzie – także murów, które będą się na nich opierały, zależy w dużej mierze od tego, z jaką podstawą będziemy mieli do czynienia. Nie możemy więc dopuścić do sytuacji, w której fundamenty zostaną posadowione na nieustabilizowanym lub nienadającym się do stabilizacji podłożu. Mowa tu przede wszystkim o sypkim piasku, którego w żaden sposób nie da się zagęścić, lub zbyt wilgotnym podłożu, które będzie wpływało na zawilgocenia murów. W szczególności nie powinniśmy się decydować na posadowienie fundamentów tam, gdzie mamy do czynienia z lokalnymi i powtarzającymi się podtopieniami, a także tam, gdzie – według naszej wiedzy – ukształtowanie terenu wpływa na czasowe, ale obfite zawilgocenia podłoża. Przyczyną może być nie tylko specyfika działki, ale także występowanie w pobliżu mokradeł lub zbiorników wodnych. Zignorowanie tych wytycznych może prowadzić do trudności z prawidłowym zabezpieczeniem terenu pod nowy budynek, a także do osiadania fundamentów.

W takim przypadku, mając wiedzę o specyfice gruntu, musimy przed rozpoczęciem prac budowlanych zadbać o przeprowadzenie badań geotechnicznych i odwiertów sprawdzających stan uziemiania. Jeśli wykonawca tego zaniecha lub pomimo braku wskazań do budowy rozpocznie ja, narażając nas na straty finansowe, możemy zażądać wstrzymania prac. W przypadku, kiedy fundamenty zostały już wylane, rzeczoznawca budowlany może zasądzić odszkodowanie na rzecz inwestora, a także wskazać konieczność wykonania dodatkowych prac wzmacniających fundamenty. Rozwiązaniem będą fundamenty pośrednie lub belki głębinowe, które będą stabilizowały niepewne podłoże.

 

Zła ocena wpływu wód głębinowych

To, czy fundamenty pod nasz dom będą stabilne i bezpieczne, zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich także uwarunkowania wodne. Nawet najlepsza stabilizacja fundamentów może bowiem nie wytrzymać w przypadku uporczywego napływu wód głębinowych tworzących podtopienia. Tak ważne jest zatem, aby przed rozpoczęciem prac budowlanych sprawdzić nie tylko ogólną nośność gruntu, ale i jego nasiąkliwość. Tę mogą podnosić wody głębinowe, które, jeśli będą stale napływały, mogą wpływać na zamakanie murów. Żeby tego uniknąć, na początku prac budowlanych należy wykonać odpowiednią liczbę odwiertów i obiektywnie ocenić, czy grunt jest gotowy do dalszych prac. Być może będzie konieczne podniesienie poziomu gruntu do takiego, który będzie bezpieczny i da powodzenie prac.

Aleksander

Biznesmen z pasją do dzielenia się wiedzą. Inwestycje i nowe technologie to jego codzienność. Chętnie pisze o tym artykuły.

Read Previous

Zbiornik naziemny i podziemny – jak wybrać?